erudico erudico erudico

Integrace cizinců na trh práce v Jihočeském kraji

Projekt je zaměřen na podporu imigrantů a azylantů a na jejich komplexní podporu formou vzdělávacího programu, který jim nabídne nejen intenzivní kurz češtiny pro cizince, ale také poskytne informace (právo, finance) nezbytné k uzavření pracovního poměru a celkové pobytu v ČR. Účastníci projektu získají znalosti PC minima a díky rekvalifikačním kurzům (Řidič, Svářeč, Pohostinství, Úklidové práce, Údržba zeleně, aj.) si obnoví svoji kvalifikaci.Výuka je členěna do jednotlivých modulů. Projekt je koncipován na území Jihočeského kraje. Pro odstranění možných bariér bránících v účasti v projektu je počítáno i s doprovodným opatřením ve formě úhrady cestovních výdajů. Do projektu se mohou zapojit imigranti a azylanti (zahrnuje žadatele o azyl, uznané azylanty, cizince s uděleným vízem k pobytu nad 90 dnů, dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR). Netýká se občanů států EU

Řešení situací

Volba správné pracovní nabídky

Pokud se má člověk o něčem zodpovědně rozhodnout, pak potřebuje dostatek informací. Stejné pravidlo samozřejmě platí i pro výběr zaměstnání. Budete-li se o své budoucí práci rozhodovat jen na základě neúplných informací, mnohdy se vaše volba může ukázat jako špatná. Pokud máte před sebou pracovní nabídku, případně několik nabídek zároveň, je podstatné nejen znát přesnou náplň práce na pozici, na níž máte nastoupit, ale mít i co nejvíce informací o společnosti jako takové a pokud možno i lidech, kteří v ní pracují.
Nejvíce se dozvíte při osobním pohovoru ve společnosti. Další informace o potenciálním zaměstnavateli můžete čerpat nejčastěji z jeho webových stránek, denního tisku i odborných časopisů. Rozhodně se také nezapomeňte přeptat vašich kamarádů a známých. Ti vám mnohdy mohou poskytnout informace, kterých se jinak v oficiálních materiálech nedopátráte.
Dále byste měli posoudit, nakolik se daná nabídka shoduje s vaším původním očekáváním. Do výběrového řízení byste měli vstupovat s určitými představami, které jsou velmi důležité i pro finální posouzení pracovní nabídky. Musíte mít jasno v tom, co chcete dělat, proč chcete ze svého současného zaměstnání odejít nebo kam se chcete dál vyvíjet. Když vás k rozhodnutí nepovede ani to, promyslete každou nabídku zvlášť a pokuste se vymezit její klady a zápory.

Podpis pracovní smlouvy

Jednání o pracovní smlouvě představuje krok, který se v žádném případě nevyplatí podcenit a naopak je podstatné věnovat mu dostatek času.
Smlouvu se zaměstnavatelem byste měli podepsat včas, což znamená nejpozději v den dohodnutého nástupu do práce, a to ještě před začátkem práce samé. Pokud je to možné, nenechávejte předložení a podpis pracovní smlouvy až na tento moment, ale snažte se pracovní smlouvu, nebo alespoň její návrh vyžádat již dříve. Není-li tento postup pro zaměstnavatele přijatelný, buďte na podpis smlouvy připraveni. Vyplatí se vám již předem se poučit, co všechno má pracovní smlouva obsahovat. Abyste se neocitli v nevýhodném postavení, ujasněte si veškeré pracovní a mzdové podmínky, informujte se o svých právech a povinnostech a o přesné náplni práce. Předloženou pracovní smlouvu si pak důkladně prostudujte a zkontrolujte, zda obsahuje všechny náležitosti. Naprostá důvěra v serióznost potenciálního zaměstnavatele by se vám nemusela vyplatit. V den nástupu byste měli mít smlouvu již v ruce.
Dle Zákoníku práce musí každá pracovní smlouva povinně obsahovat tři základní údaje, a to: druh práce, místo jejího výkonu a den vzniku pracovního poměru (den vašeho nástupu). Druh práce by měl být specifikován názvem pozice, na níž nastupujete, ale ideálně i upřesněním okruhu činnosti, nebo ještě lépe uvedením pracovní náplně s přesným popisem činností.
Dalším nezbytným bodem je označení místa výkonu práce – nejlépe konkrétní adresa firmy. Se zaměstnavatelem ale můžete sjednat i širší místní vymezení, jako např. město, kraj.
Vedle uvedených povinných náležitostí lze ve smlouvě sjednat také délku zkušební doby, mzdové podmínky, způsob odměňování, upravenou pracovní dobu, dobu trvání pracovního poměru, konkurenční doložku atd. Důležité je vědět, že předloženou smlouvu máte právo modifikovat nebo dokonce nově navrhnout znění jednotlivých bodů.

Zákoník práce

Veškeré informace týkající se pracovního poměru naleznete na stánkách

 http://www.zakonik-prace.cz/.

Vše o vzniku, změně či skončení pracovního poměru, pracovní době a době odpočinku, mzdě a mnoho dalšího.

 

Vzory – prac. smlouva, DPP, DPČ, výpověď…….

Formuláře potřebné pro vznik či ukončení pracovního poměru, DPČ,  DPP a ostatní   naleznete na stránkách

http://www.pracovnipravo.com/pracovni-smlouva

© 2012 - 2022 Copyright Erudico s.r.o.
WebDesign, e-SHOP & hosting by 1K Design! Reklamní předměty Reklamní plachty Reklamní propisky, reklamní tužky Sanita Topení Partneři
esf