erudico erudico erudico

Získej praxi

Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti a prevence dlouhodobé nezaměstnanosti uchazečů o zaměstnání ve věku do 25 let s nedostatečnou pracovní praxí (především absolventi středních škol s maturitou). Projekt je realizován ve Středočeském kraji, zejména v okrese Kladno. Projekt účastníkům nabízí pracovní diagnostiku, motivační aktivity, modulový vzdělávací program (Komunikační a prezentační dovednosti, Finanční gramotnost, Obsluha PC - pokročilá), vzdělávací a rekvalifikační kurzy dle aktuálních požadavků trhu práce a potřeb cílové skupiny, odbornou praxi a pracovní ochutnávky, poradenství, zprostředkování zaměstnání ((minimálně 11 osob) a podporu pracovních míst. Pro odstranění možných bariér bránících v účasti v projektu je počítáno i s doprovodným opatřením ve formě úhrady cestovních výdajů, stravného a zdravotních prohlídek

Řešení situací

Volba správné pracovní nabídky

Pokud se má člověk o něčem zodpovědně rozhodnout, pak potřebuje dostatek informací. Stejné pravidlo samozřejmě platí i pro výběr zaměstnání. Budete-li se o své budoucí práci rozhodovat jen na základě neúplných informací, mnohdy se vaše volba může ukázat jako špatná. Pokud máte před sebou pracovní nabídku, případně několik nabídek zároveň, je podstatné nejen znát přesnou náplň práce na pozici, na níž máte nastoupit, ale mít i co nejvíce informací o společnosti jako takové a pokud možno i lidech, kteří v ní pracují.
Nejvíce se dozvíte při osobním pohovoru ve společnosti. Další informace o potenciálním zaměstnavateli můžete čerpat nejčastěji z jeho webových stránek, denního tisku i odborných časopisů. Rozhodně se také nezapomeňte přeptat vašich kamarádů a známých. Ti vám mnohdy mohou poskytnout informace, kterých se jinak v oficiálních materiálech nedopátráte.
Dále byste měli posoudit, nakolik se daná nabídka shoduje s vaším původním očekáváním. Do výběrového řízení byste měli vstupovat s určitými představami, které jsou velmi důležité i pro finální posouzení pracovní nabídky. Musíte mít jasno v tom, co chcete dělat, proč chcete ze svého současného zaměstnání odejít nebo kam se chcete dál vyvíjet. Když vás k rozhodnutí nepovede ani to, promyslete každou nabídku zvlášť a pokuste se vymezit její klady a zápory.

Podpis pracovní smlouvy

Jednání o pracovní smlouvě představuje krok, který se v žádném případě nevyplatí podcenit a naopak je podstatné věnovat mu dostatek času.
Smlouvu se zaměstnavatelem byste měli podepsat včas, což znamená nejpozději v den dohodnutého nástupu do práce, a to ještě před začátkem práce samé. Pokud je to možné, nenechávejte předložení a podpis pracovní smlouvy až na tento moment, ale snažte se pracovní smlouvu, nebo alespoň její návrh vyžádat již dříve. Není-li tento postup pro zaměstnavatele přijatelný, buďte na podpis smlouvy připraveni. Vyplatí se vám již předem se poučit, co všechno má pracovní smlouva obsahovat. Abyste se neocitli v nevýhodném postavení, ujasněte si veškeré pracovní a mzdové podmínky, informujte se o svých právech a povinnostech a o přesné náplni práce. Předloženou pracovní smlouvu si pak důkladně prostudujte a zkontrolujte, zda obsahuje všechny náležitosti. Naprostá důvěra v serióznost potenciálního zaměstnavatele by se vám nemusela vyplatit. V den nástupu byste měli mít smlouvu již v ruce.
Dle Zákoníku práce musí každá pracovní smlouva povinně obsahovat tři základní údaje, a to: druh práce, místo jejího výkonu a den vzniku pracovního poměru (den vašeho nástupu). Druh práce by měl být specifikován názvem pozice, na níž nastupujete, ale ideálně i upřesněním okruhu činnosti, nebo ještě lépe uvedením pracovní náplně s přesným popisem činností.
Dalším nezbytným bodem je označení místa výkonu práce – nejlépe konkrétní adresa firmy. Se zaměstnavatelem ale můžete sjednat i širší místní vymezení, jako např. město, kraj.
Vedle uvedených povinných náležitostí lze ve smlouvě sjednat také délku zkušební doby, mzdové podmínky, způsob odměňování, upravenou pracovní dobu, dobu trvání pracovního poměru, konkurenční doložku atd. Důležité je vědět, že předloženou smlouvu máte právo modifikovat nebo dokonce nově navrhnout znění jednotlivých bodů.

Zákoník práce

 

Veškeré informace týkající se pracovního poměru naleznete na stánkách

 http://www.zakonik-prace.cz/.

Vše o vzniku, změně či skončení pracovního poměru, pracovní době a době odpočinku, mzdě a mnoho dalšího.

 

 

Vzory – prac. smlouva, DPP, DPČ, výpověď…….

 

Formuláře potřebné pro vznik či ukončení pracovního poměru, DPČ,  DPP a ostatní   naleznete na stránkách

http://www.pracovnipravo.com/pracovni-smlouva

© 2012 - 2022 Copyright Erudico s.r.o.
WebDesign, e-SHOP & hosting by 1K Design! Reklamní předměty Reklamní plachty Reklamní propisky, reklamní tužky Sanita Topení Partneři
esf