erudico erudico erudico

Získej praxi

Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti a prevence dlouhodobé nezaměstnanosti uchazečů o zaměstnání ve věku do 25 let s nedostatečnou pracovní praxí (především absolventi středních škol s maturitou). Projekt je realizován ve Středočeském kraji, zejména v okrese Kladno. Projekt účastníkům nabízí pracovní diagnostiku, motivační aktivity, modulový vzdělávací program (Komunikační a prezentační dovednosti, Finanční gramotnost, Obsluha PC - pokročilá), vzdělávací a rekvalifikační kurzy dle aktuálních požadavků trhu práce a potřeb cílové skupiny, odbornou praxi a pracovní ochutnávky, poradenství, zprostředkování zaměstnání ((minimálně 11 osob) a podporu pracovních míst. Pro odstranění možných bariér bránících v účasti v projektu je počítáno i s doprovodným opatřením ve formě úhrady cestovních výdajů, stravného a zdravotních prohlídek

Získej praxi

 

Životopis a motivační dopis

Životopis a motivační dopis jsou prvními dokumenty, které potenciální zaměstnavatel vidí. Jsou proto Vaší vizitkou a zároveň tím, co Vám buď otevře nebo naopak zavře dveře k pohovoru.

MOTIVAČNÍ DOPIS
Motivační nebo-li průvodní dopis je krátké pojednání o důvodech, které Vás vedou k rozhodnutí zúčastnit se výběrového řízení. Obsahovat by měl především název pozice, o kterou se zajímáte, místo, kde jste inzerát objevili a telefony či jiné spojení, na kterých si přejete být kontaktováni. V motivačním dopisu stručně popište své schopnosti, které se k vybrané pozici vztahují. Závěrečná věta by měla poděkovat za čas věnovaný Vašemu dopisu a také přání, setkat se s personalistou na pohovoru, abyste měli možnost se mu představit osobně. Pamatujte na to, že motivační dopis je oficiálním dokumentem a má závaznou strukturu. Začněte adresou společnosti, nezapomeňte na jméno kontaktní osoby a zakončete svým podpisem a datem.

vzorový motivační dopis 1 ke stažení
vzorový motivační dopis 2 ke stažení

ŽIVOTOPIS
Životopis je stručné shrnutí Vašich dosavadních zkušeností. Jeho vypracování byste měli věnovat maximální pozornost. Měl by být přehledně uspořádán alespoň na část týkající se osobních údajů, vzdělání a část týkající se dosavadní praxe. Údaje by měly být uvedeny stručně, avšak výstižně a seřazeny chronologicky od nejmladších k nejstarším. Je vhodné doplnit i ostatní znalosti a potenciálně zajímavé údaje, zejména vlastnictví řidičského průkazu a počítačové znalosti. Fotografie není nutnou součástí životopisu, pokud ji však přiložíte, nic nezkazíte. Někdy naopak může být výhodou.
Vyvarujte se pravopisných chyb a nesrozumitelných větných spojení. Snažte se uvádět co nejméně frází („Jsem inteligentní, sebevědomý, schopný, jsem komunikativní, loajální, nabízím příjemné vystupování, jsem ochoten učit se novým věcem, optimista se smyslem pro humor,“ apod.) Dovedete si snad představit, že by si někdo do životopisu napsal, že „nemá smysl pro humor“ nebo „není ochoten učit se novým věcem“? V některých případech se frázím možná nevyhnete, snažte se je však uvádět co nejméně. Mnohem lepší je uvést výsledky práce, ze kterých vyplývají výše uvedené vlastnosti – tak, aby personalisté, kteří již ve chvíli, kdy začnou číst Váš životopis, hned poznali, že jste uchazečem, kterého hledají. Na vaši pozici se může hlásit i několik desítek lidí. Chcete-li i přesto uspět, musíte se odlišit od „masy“ těch ostatních.

Někdy je vyžadován životopis i v cizím jazyce. I když jste si svými jazykovými znalostmi naprosto jisti, je rozhodně na místě, nechat životopis zkontrolovat rodilým mluvčím. Neriskujete tak odhalení svých jazykových nedostatků, navíc chyby svědčí o nedostatečné péči při vypracování. Životopis by neměl mít jinou formu než tištěnou.

vzorový životopis (nižší pozice) ke stažení
vzorový životopis (střední pozice) ke stažení
vzorový životopis (vyšší pozice) ke stažení

Přijímací pohovor

- Příprava na pohovor

Přijímací pohovor je osobní schůzka, při které si obě strany ujasňují své představy. Na přijímací pohovor jste pozváni na základě předvýběru dle základních požadavků a už to je první náznak, že jste pro potenciálního zaměstnavatele zajímavým kandidátem. Je tedy vhodné být před přijímacím pohovorem zdravě sebevědomý a řádně se na něj připravit. Včas si zjistěte celé a správné jméno společnosti, podívejte se na webové stránky společnosti a zjistěte si příslušnou kontaktní osobu. Dobrý dojem uděláte, když si z webových stránek zjistíte obecné informace o oblasti podnikání, nabízených produktech, počtu pracovníků, v kterých zemích společnost operuje, na jaké zákazníky se orientuje a další užitečné informace.
Na přijímací pohovor se vyplatí vzít si s sebou svůj životopis, který jste předtím do společnosti zasílali. Nebojte se připravit si před pohovorem životopis na stůl a občas do něj během pohovoru nahlédnout. Je určitě na místě mít po ruce kopie certifikátů, vysvědčení o posledním ukončeném vzdělání, doporučení a být připraven je předložit na vyžádání.
Dbejte na dochvilnost. Do společnosti přijďte včas, určitě ne pozdě, ale ani ne moc brzy (maximálně patnáct minut před začátkem pohovoru). Přijdete-li několik minut předem, máte o trochu stresu méně a máte dostatek času se aklimatizovat v cizím prostředí. Ještě před budovou nezapomeňte vypnout mobilní telefon, který by v průběhu schůzky vyrušoval nejen Vás. Když vstoupíte do prostor společnosti buďte příjemní a pozitivně naladěni. Nikdy nevíte, kdo bude rozhodovat o Vašem přijetí.

 

Průběh pohovoru

 

Průběh a styl pohovoru ukazuje na solidnost a profesionalitu budoucího zaměstnavatele. Standardní průběh pohovoru začíná prezentací obou zúčastněných stran, funkcí a zastupované společnosti. Dále následuje bližší představení dané pozice. Personalista s Vámi projde životopis a položí řadu dotazů, které detailněji konkretizují Vámi uvedené skutečnosti. Také by neměl zapomenout na charakteristiku společnosti a určitě dát prostor pro dotazy. Pokud se tak nestane, přihlašte se o ně. Vždy mějte dotazy předem připravené a to několik v zásobě. Nezapomeňte, že nejen zaměstnavatel hledá odpovídajícího pracovníka, ale i Vy hledáte práci, která Vám bude vyhovovat.
Věřte, že pohovorující nemusí být sám, ale může na Vás být připravená celá tzv. „komise“. Na druhou stranu se můžete ocitnout i v opačné situaci, tzv. v „panelovém“ pohovoru, kde bude více uchazečů najednou. V obou případech je zapotřebí předem potlačit stydlivost a nervozitu – jste tam pouze sami za sebe a ničeho se nebojíte.

 

Struktura pohovoru a otázky

 

V úvodu pohovoru s Vámi personalista většinou naladí přátelskou seznamovací atmosféru, nechá Vás se rozpovídat a později přejde k přesně mířeným otázkám, které vyžadují jasně dané odpovědi. K části vzdělání očekávejte otázky typu: „ proč jste si vybral právě tuto oblast studia“, „ co Vás vedlo k vypracování tohoto tématu diplomové práce“, „co bylo závěrem Vaší diplomové práce“, „co Vám toto vzdělání dalo“. Je vhodné odpovědět konkrétně a upřímně, z jakého důvodu jste studia ukončili nebo přestoupili na jinou školu. U uchazečů, kteří mají již delší profesionální praxi nebude na část vzdělání kladen takový důraz jako u absolventů nebo uchazečů s kratší profesionální praxí. U pracovních zkušeností budou zpočátku kladeny otázky otevřeného typu, týkající se náplně práce, motivace k dané práci a pracovních vztahů. Na tyto otázky odpovídejte souvisle, snažte se odpověď co nejvíce rozvést – ne jako ve škole, kdy jste během zkoušení u tabule na otázky pedagoga odpovídali jednou větou nebo dokonce jen jedním slovem. Během rozhovoru si dělejte poznámky. Abyste nemuseli examinátorovi skákat do řeči, průběžně si dělejte heslovité zápisky, po skončení jeho projevu pak můžete na všechny nejasnosti zareagovat. Později můžete čekat uzavřené otázky, jejichž pomocí se většinou personalisté snaží zjistit detailnější informace k Vašim dosavadním pracovních zkušenostem nebo si tyto informace ujasnit či doplnit. Dále se jistě objeví další Počítejte také s dotazy typu: „ jaké byly konkrétní úspěchy na daném pracovním místě“, „jakým způsobem se Vám podařilo postoupit“, „jak probíhal konkrétní projekt“, „ kdo byli Vaši klienti/zákazníci“, „využíval jste v zaměstnání jazyky/jiné znalosti, dovednosti“. Téměř vždy přijde otázka: „proč jste pracovní místo opustili“ nebo „ jak se Vám líbil kolektiv/nadřízený“. Toto jsou otázky, na které musíte odpovědět upřímně, pravdivě, ale tak, abyste se nedostali k „pomlouvání“ svého minulého zaměstnavatele. Jinak hrozí nebezpečí, že budete jako konfliktní vypadat Vy. Přehnaná „vychloubačnost“ však také není na místě.
Kromě ujasnění tzv. „tvrdých“ dat, jako je právě vzdělání, zkušenosti, jazykové a jiné znalosti bude personalista zjišťovat všemi dostupnými způsoby i tzv. „měkká“ data. Většinou se jedná o otázky zaměřené na modelovou situaci, tedy: „ co byste dělal/a kdyby…“, „ jak byste řešila….“, „ kde byste získala informace pro…“. Pro úspěšné zvládnutí této části pomůže, když si předem promyslíte, jaká asi bude náplň práce na dané pozici, zjistíte si veškeré dostupné informace o společnosti a budete i trochu improvizovat. S velkou pravděpodobností se v této části přijímacího pohovoru objeví dotazy: „ co od nás očekáváte“, „proč bychom si měli vybrat právě Vás“, „ jaké jsou Vaše silné stránky“, „jak byste v nynější práci využil tuto schopnost…“, „ kdybyste se měl charakterizovat jedním slovem, co by to bylo“, „co je pro Vás v pracovním životě nejdůležitější“, „jak odpočíváte“, „kdybyste si mohl/a vybrat jedno místo na světě, kam byste se jel/a podívat“, „ jaká je nejdůležitější charakteristika dobrého nadřízeného“ aj. Při odpovědích na tyto otázky nebuďte přehnaně skromní. Určitě by neměla padnout slova jako „já nevím“, „to je jedno“ apod. Pro uchazeče bývá nepříjemná otázka „jaké jsou Vaše slabé stránky“. Nikdo není dokonalý. Nějakou odpověď byste tedy měli mít připravenou. Personalista může posoudit, nakolik umíte být sebekritičtí. Vhodnou odpovědí bývá např.: „ jsem někdy až moc pečlivá/ý“, „jsem často aktivní“ nebo jiná tak, aby se v určitém úhlu obrátila nejlépe ve Váš prospěch

© 2012 - 2023 Copyright Erudico s.r.o.
WebDesign, e-SHOP & hosting by 1K Design! Reklamní předměty Reklamní plachty Reklamní propisky, reklamní tužky Sanita Topení Partneři
esf